Tuesday 27th October 2015
Velj.Wahlsten Oy Copper Condition Race

Ir-rebbieha tal-Velj. Wahlsten Oy Condition Race ghall-kategorija Copper kienet id-debba Svediza ta' 7 snin Tap Tiara propjeta ta' l-istalel Junior League.  Misjuqa minn Noel Baldacchino hija rregistrat medja ta' 1'18"5.


Din kienet it-tieni rebha konsekuttiva u l-hames wahda taghha f'Malta.