Wednesday 28th October 2015
Sewwieq tax-Xahar April 2015

Wara r-rebha tieghu fuq Qui Sait fit-Tazza l-Kbira nhar id-19 t'April, Rodney Gatt gie ddikjarat il-gerrej tax-xahar. Dan l-unur huwa l-akbar wiehed fil-kalendarju tat-tigrijiet lokali u kull gerrej jaspira li jnizzel ismu fuqu.


It-tifkira giet ipprezentata lilu mic-chairman tal-Malta Racing Club is-sur Edwin Borg.