Sunday 1st November 2015
Posponiment ta' Tigrijiet

Il-Kunsill tal-Malta Racing Club jixtieq javza li minhabba l-maltemp il-programm ta' tigrijiet li kellu jsir illum wara nofsinhar issa gie pospost ghal nhar il-Hadd 8 ta' Novembru.