Monday 23rd November 2015
Ringrazzjament

F'Isem il-Kunsill tal-Malta Racing Club nixtieq nirringrazzja lil kulhadd tal-koperazzjoni waqt il-programm tat-Tazza tal-President. B'mod specjali nibda mis-sidien u l-gerrejja taz-zwiemel finalisti, il-genituri tat-tfal ta' l-Akkademja, lill-instructors ta' l-Akkademja, lil min ipprovda l-ponijiet bix-xrieret, il-haddiema kollha li kienu xoghol il-korsa, l-isponsor Philip Agius & Sons u c-ckejkna Rhiona Degiorgio u l-genituri taghha.


Grazzi ukoll lill-E.T. il-President ta' Malta Marie Louise Coleiro Preca li onoratna bil-prezenza taghha.Nifirhu lis-Sid rebbieh tat-Tazza tal-President Julian Bezzina u z-ziemel tieghu Vasterbo Paradise misjuq minn Claudio Refalo.


Nifirhu lic-ckejkna Cherise Farrugia li rebhet il-Mini President's Cup bid-debba taghha Daisy.