Tuesday 24th November 2015
ZJARA TAR-REGINA ELIZABETTA II

Il-Kunsill tal-Malta Racing Club jixtieq javza li minhabba mizuri ta' sigurta li qed jittiehdu rigward iz-zjara tar-Regina fil-korsa - il-korsa u l-paddock area ser ikunu maghluqa bejn il-Gimgha 27 ta' Novembru mis-7:00 p.m. sas-Sibt 28 ta' Novembru fis-7:00 p.m.
Dan iffisser li matul dawn l-24 siegha hadd ma jista jitlaq zwiemel fil-paddocks.