Tuesday 8th December 2015
DEHEB GHAL RODNEY GATT FL-MOC AWARDS

Il-bierah filghaxija s-sewwieq zaghzugh Rodney Gatt ircieva unur tad-deheb waqt is-serata ta' l-unuri mtella mill-Kumitat Olimpiku Malti li saret fil-lukanda Corinthia San Anton.


Rodney Gatt kien innominat mill-Malta Racing Club wara li rebah zewg tigrijiet internazzjonali f'Awissu u Settembru.


Fl-20 t'Awissu 2015 huwa rebah biz-ziemel ta' Karl Azzopardi Bonus de Bertrange fil-korsa ta' Divonne-les-Bains fi Franza. It-tigrija kienet fuq distanza ta' 2650m fejn irregistra medja ta' 1'17"5 ikkwotat 115.7


Nhar it-30 ta' Settembru 2015 huwa rebah biz-ziemel ta' Josef Cassar (B.S. Stables) Metallic Beat fil-korsa ta' Solvalla l-Isvezja. F'din it-tigrija dan iz-ziemel irregistra l-ahjar medja fil-karriera tieghu ta' 1'11"8 fuq distanza ta' 1640m u kien ikkwotat 11.94


Nifirhu lil Rodney ta' dan is-success.