Tuesday 8th December 2015
IRKANT B'RIZQ L-ISTRINA

Nhar il-Hadd li gej waqt il-programm ta' tigrijiet fil-Korsa tal-Marsa ser tigi rkantata libsa tas-sewqan tal-gerrejj b'fama mondjali Jos Verbeeck rebbieh ta' l-aqwa unuri nkluzi 4 Prix d'Amerique.


Din il-libsa kien juzaha fis-sena 2010 u inghatat lilna mis-Sid u Gerrej Eugenio Bondin sabiex jigabru fondi ghall-Istrina.


L-ewwel offerta tibda minn Euro 500.


Inheggu lil dawk interessati sabiex jaghtuna l-offerta taghhom sabiex nigbru somma sabiha.