Sunday 1st November 2015
Rizultat Elezzjoni HOADA

Il-bierah u llum fl-ufficini tal-Malta Racing Club kien hemm il-votazzjoni sabiex jigu eletti tliet rapprezentanti tas-Sidien, Sewwieqa u Gerrejja fil-Kunsill tal-Malta Racing Club.


 


Marru jivvutaw - 203


Voti Validi - 194


Voti Nvalidi - 9


 


Kevin Debono - 145


Harold Gerada - 100


Brian Zammit - 81


Jason Vassallo - 71


 


Ghalhekk Kevin Debono, Harold Gerada u Brian Zammit huma dawk li gew eletti.


Nawgurawlhom il-hidma t-tajba.